Zawory kulowe wysokociśnieniowe

Zawory kulowe wysokociśnieniowe proste oraz trójdrożne. Są to zawory odcinające, które kontrolują przepływ medium za pomocą obrotowej kuli z wydrążonym otworem. Jej obrót o 90° powoduje zamknięcie lub otwarcie przepływu. 

HYDROWĄŻ | Zawory kulowe wysokociśnieniowe