Suchoodcinające 350Bar

HYDROWĄŻ | Szybkozłącza suchoodcinające 350Bar | FLAT FACE 350