Suchoodcinające 250Bar

HYDROWĄŻ | Szybkozłącza suchoodcinające 250Bar | FLAT FACE 250